Brygida

(od celtyckiego brig - siła, cnota, męstwo)
Św. Brygida - dziewica i patronka Irlandii - Ur. się ok. 450 r., z rodziców ochrzczonych przez św. Patryka., już od dzieciństwa okazywała oznaki świętości. Legenda głosi, że prosiła Boga, aby zabrał jej urodę, by mogła uniknąć małżeństwa i podążać za swym powołaniem religijnym. Ale kiedy otrzymała welon dziewictwa od św. Mela, wróciła jej uroda.
Założyła najpierw w Irlandii klasztor w Kidare („Cil Dara - Dębowy kościół”), którym kierowała przez wiele lat. Zorganizowała również wspólnoty w innych częściach Irlandii; jej modlitwy i cuda wywarły olbrzymi wpływ na ówczesną epokę rozwoju Kościoła w Irlandii.
Św. Brygida była hojna i pogodna, gwałtowna i energiczna. Jej jedynym pragnieniem było pomagać biednym i potrzebującym i nieść im ulgę w cierpieniach. Pewnego razu jeden z przyjaciół przyniósł jej koszyk dorodnych jabłek. Święta od razu rozdała je tłumowi chorych, którzy tłoczyli się wokół niej. Przyjaciel wykrzyknął: One były dla ciebie, nie dla nich. Św. Brygida powiedziała po prostu: Co jest moje, należy do nich. Św. Brygida zmarła w 525 r.