Achilles

Bł. Achilles Józef Puchała ur. się 18.03.1911 r. w Kosinie. Tu się wychował i kształcił w szkole podstawowej. Po ukończeniu gimnazjum w Niższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów we Lwowie, wstąpił do tego zakonu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1936 r. w Krakowie. Następnie pracował jako wikariusz w Grodnie oraz w Iwieńcu. W czasie wojny przejął obowiązki proboszcza w parafii Pierszaje na Białorusi. Gdy podczas pacyfikacji, wraz z o. Hermanem Stępniem i innymi mieszkańcami wioski, był prowadzony na rozstrzelanie, nie skorzystał z możliwości ocalenia życia twierdząc, że pasterze nie mogą opuścić wiernych. Dnia 19 lipca 1943 r. obaj kapłani zginęli, doznając wyjątkowo okrutnych tortur. Ciała ich zostały spalone w stodole, na skraju wioski Borowikowszczyzna, a prochy złożone w kościele parafialnym w Pierszajach. Gestapowcy i współpracujący z nimi własowcy, po dokonaniu mordu, odstąpili od egzekucji na pozostałych mieszkańcach wioski, kierując ich tylko na przymusowe roboty do Niemiec.