Święci i błogosławieni

Zenon z Werony

            Żył w IV wieku. Nie mamy o nim zbyt wielu informacji. Jako młodzieniec był świadkiem męczeńskiej śmierci św. Arkadiusza. Zdobył wszechstronne wykształconie (w Cezarei, Syrcie i w Madaurze). W 350 r. został wyświęcony na kapłana, a 12 lat później – konsekrowany na biskupa Werony. Zwalczał szerzącą się wówczas herezję ariańską, zabiegał o nawrócenie pogan, troszczył się o solidną formację religijną ochrzczonych. Był znawcą pism Tertuliana i Cypriana i wybitnym kaznodzieją. Pozostawił ponad 90 homilii w języku łacińskim, w tym opisy udzielania chrztu świętego i Eucharystii.

Łucja

Św. Łucja pochodziła z Syrakuz na Sycylii. W 304 r. po torturach, którymi usiłowano ją skłonić do porzucenia wiary chrześcijańskiej, poniosła śmierć męczeńską przeszyta mieczem. Imię jej wymienia się w mszalnym kanonie rzymskim. Jest patronką Toledo (Hiszpania). Stare podanie głosi, ze Łucja udała się do grobu św. Agaty, aby za jej pośrednictwem uprosić zdrowie dla swej chorej matki. Od Świętej otrzymała nie tylko dar, o który prosiła, ale zapewnienie, że sama dostąpi chwały męczeństwa. Po powrocie do domu złożyła ślub dozgonnej czystości i rozdała majątek ubogim.

Strony