Święci i błogosławieni

Rozalia

Św. Rozalia, córka Sinibalda, potomkini Karola Wielkiego, urodziła się na Sycylii. Jako młoda dziewczyna postanowiła porzucić uciechy i próżności tego świata i całkowicie poświęcić się Bogu. Opuściła dom i zamieszkała samotnie w grocie. Na ścianach jej wyryła napis: Ja, Rozalia, córka Sinibalda, postanowiłam żyć w tej grocie dla miłości mego Pana, Jezusa Chrystusa.

Salomea

Bł. Salomeę, księżną, dziewicę i zakonnicę Kościół wspomina 19 listopada. Ponad dwadzieścia lat przeżyła w dziewiczym małżeństwie, jako wdowa wstąpiła do zakonu klarysek ofiarując klasztorowi wszystkie swoje dobra. Jej imię pochodzi od hebrajskiego słowa shalom i oznacza pokój.

Stanisław

Św. Stanisław - jak podaje wiarygodna tradycja - urodził się w Szczepanowie koło Bochni. Późniejsze jego wysokie stanowisko kościelne wskazuje, że za młodu odebrał szersze wykształcenie, które mógł dać tylko Kościół. Studia swe odbywał w Liege, gdzie znajdował się jeden z najlepiej postawionych ośrodków naukowych w ówczesnym świecie chrześcijańskim.

Św. Augustyn z Canterbury

Św. Augustyn był przeorem benedyktyńskiego opactwa Św. Andrzeja w Rzymie. papież Grzegorz Wielki wysłał go na czele grupy benedyktynów do Anglii, aby głosił Ewangelię pogańskim ludom. Po latach działalności Augustyn ochrzcił króla Kentu, Etelberta, i wielu jego poddanych. Założył stolicę arcybiskupią w Canterbury i przystąpił do organizowania Kościoła na wyspie. Umarł 26 maja ok. 605 roku.

 

Św. Cecylia

Według tradycji, Cecylia przyszła na świat na początku III w. Była dobrze urodzoną Rzymianką, olśniewająco piękną. Z miłości do Chrystusa złożyła ślub czystości. Wydano ją za mąż za Waleriana – poganina. W przeddzień ślubu, Cecylia powiedziała narzeczonemu, że jest chrześcijanką oraz że złożyła ślub czystości, której strzeże anioł. Walerian chciał ujrzeć tego anioła. Cecylia powiedziała do Niego: „Ty nie znasz prawego Boga, dopóki nie przyjmiesz chrztu, nie będziesz go mógł ujrzeć”. W ten sposób pozyskała Waleriana dla Chrystusa.

Św. Dorota

  O jej życiu nie ma zbyt wiele udokumentowanych wiadomości. Najwcześniejszym źródłem wspominającym św. Dorotę jest Martyrologium Hieronymianum spisane przez św. Hieronima: „W Cezarei, w Kapadocji, rocznica zgonu św. Doroty. Z wyroku Saprycjusza, namiestnika tej prowincji, najpierw dręczono ją w katowni, w końcu skazano na ścięcie. Na widok jej męczeństwa nawrócił się młody mówca imieniem Teofil. Zaraz też męczono go okrutnie na katowni, następnie ścięto mieczem.”  

Św. Ignacy Loyola

Inigo Lopez urodził się w roku 1491 na zamku w Loyola w kraju Basków (Hiszpania), jako trzynaste dziecko w zamożnym rycerskim rodzie. O jego wczesnej młodości mało wiemy. Otrzymał staranne wychowanie. Był paziem ministra skarbu króla hiszpańskiego, następnie służył jako oficer w wojsku wicekróla Nawarry. Do 30-tego roku życia, jak sam mówił, oddawał się marnościom świata. Jego największą przyjemnością były ćwiczenia rycerskie. W czasie walk hiszpańsko-francuskich znalazł się w oblężonej Pampelunie. Zraniony poważnie w 1521 r.

Teodor

            Św. Teodor żył pod koniec III i na początku IV w. Był chrześcijaninem i żołnierzem w armii cesarza Maksymiana, który rozpoczął rządy w 305 r. Jego garnizon stacjonował w Amasei w Poncie.

Teresa

Św. Teresa ur. się w 1515 r. w Avilla w Hiszpanii. Matka osierociła ją, gdy miała 12 lat, ojciec umieścił ja w klasztorze. Kiedy wróciła do domu, postanowiła wstąpić do zakonu. Habit zakonny otrzymała u karmelitanek w rodzinnej Avilla w 1534 r. Nie rozumiejąc woli Bożej, objawiającej się w natchnieniach i oświeceniach wewnętrznych przeżywała długie lata ciężkich udręk duchowych. Dopiero, gdy w Avilla osiedlili się jezuici, znalazła roztropnego i świątobliwego spowiednika, który dopomógł jej rozstrzygnąć wątpliwości.

Urszula

Św. Urszula Julia Ledóchowska ur. się w 1865 r. w Austrii jako córka Antoniego i Józefiny Salis Zizeris. Dzieciństwo i młodość spędziła w Austrii wzrastając w domu o tradycjach wskroś katolickich i polskich. Szkolę ukończyła w Instytucie Pań Angielskich w St. Pólten, ponadto prywatnie uczyła się malarstwa, muzyki, literatury i języków obcych.

Strony