Święci i błogosławieni

Monika

(Imię pochodzenia łacińskiego, oznacza: jedynaczka, jedyna, niepowtarzalna.)
Św. Monika - patronka matek - przyszła na świat w 332 r. Osiągnąwszy odpowiedni wiek wyszła za mąż za bogatego patrycjusza, poganina z Tagasty. Był on człowiekiem bardzo gwałtownym, ale św. Monika cierpliwie znosiła jego wybuchy. Jej łagodność i spokój oraz przykładne, pełne pobożności życie wywarły na nim tak wielki wpływ, że w końcu nawrócił się na wiarę chrześcijańską. W rok po przyjęciu chrztu umarł.

Natalia

Bł. Natalia Tułasiewicz ur. się 9.04. 1906 r. w Rzeszowie w rodzinie urzędniczej. Wychowana została w głębokiej religijności i patriotyzmie. Od najmłodszych lat chorowała na gruźlicę. Cierpienia przyjmowała z wielkim poddaniem się woli Bożej. Wykształcenie zdobywała w katolickich szkołach w Kętach, Krakowie i Poznaniu, gdzie kolejno mieszkali jej rodzice. W 1926 r. zdała maturę w Gimnazjum Sióstr Urszulanek i podjęła studia z filologii polskiej na Uniwersytecie i. A. Mickiewicza w Poznaniu, które - po krótkiej przerwie z racji zdrowotnych - uwieńczyła w 1936 r. pracą magisterską.

Patryk

Św. Patryka, niewolnika piratów, pasterza owiec, mnicha i biskupa, apostoła i patrona Irlandii wspomina Kościół powszechny 17 marca.
Urodził się w Anglii ok. 385 r. Gdy miał 16 lat został uprowadzony przez irlandzkich piratów i przez 6 lat przebywał u nich w niewoli pasąc owce. Na jakimś przypadkowym statku uciekł do Francji, gdzie kształcił się później w najsłynniejszych szkołach misyjnych w Erinsi i w Auxerre.

Paweł

Św. Paweł Apostoł nosił przed nawróceniem imię Szaweł. Urodził się w Tarsie między 5 a 10 r. po Chrystusie. Pochodził z rodziny żydowskiej, posiadał jednak również obywatelstwo rzymskie. Należał do stronnictwa faryzeuszy, ściśle przestrzegających prawa. Był uczniem jednego z najwybitniejszych nauczycieli żydowskich – Gamaliela. Jako faryzeusz był zaciętym wrogiem Kościoła. Nawrócił się ok. 35 r.

Pio

Św. o. Pio ur. się w 1887 r. w Pietrelcinie, wiosce położonej kilka kilometrów od Benevento w Kampanii. Na chrzcie otrzymał imię Franciszek. Był piątym z ośmiorga dzieci. Od wczesnych lat pomagał rodzinie w ciężkiej pracy na roli. Kiedy poczuł powołanie do życia zakonnego we wspólnocie ojców kapucynów, jego ojciec z radością podjął się pokrycia kosztów studiów i wyemigrował w tym celu do Ameryki. Po ukończeniu piętnastu lat, Franciszek został przyjęty do nowicjatu w Morcone, gdzie w 1903 r. przywdział habit świętego Franciszka, przyjmując imię brat Pio.

Piotr Damiani

            Święty Piotr Damiani żył w latach 1007 – 1072. Był biskupem, wybitnym znawcą Biblii i pism ojców Kościoła. Odbył wszechstronne studia w Faenzie i Parmie oraz w rodzinnej Rawennie, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. W 1035 r. wstąpił do benedyktynów – eremitów w Fonte Avellana. Szybko został ojcem duchowym wielu z nich, a po ośmiu latach obrano go przeorem. Założył jeszcze inne klasztory i ułożył dla nich regułę. Z czasem powstały monastery w Marchii, Umbrii, Romanii i w Abruzzach.

Rafał

Św. Rafał Józef Kalinowski ur. się w 1835 r. Mając 8 lat rozpoczął naukę w Instytucie Szlacheckim w Wilnie, następnie podjął studia w Instytucie Agronomicznym, by wkrótce zmienić kierunek i zapisać się do Mikołajewskiej Akademii Inżynierskiej w Petersburgu. Jednocześnie wstąpił do wojska rosyjskiego. Po ukończeniu studiów awansował do stopnia porucznika i rozpoczął pracę w tej samej akademii jako adiunkt matematyki.

Regina

Bł. Regina Protmann ur. się w 1552 r. w Braniewie (Warmia) w rodzinie mieszczańskiej. W domu rodzinnym otrzymała religijne wychowanie i solidne wykształcenie. Od młodych lat pozostawała pod duchowym kierownictwem jezuitów i należała do Sodalicji Mariańskiej. Wyróżniała się urodą, bystrością umysłu, mądrością, roztropnością. Była wrażliwa na potrzeby i cierpienia bliźnich. Kiedy na Warmii wybuchła epidemia dżumy 19 - letnia Regina pobudzona łaską Bożą postanowiła całkowicie poświęcić się Bogu i ludziom.

Roch

Św. Roch urodził się w Montpellier w Francji w rodzinie zamożnych mieszczan - był dzieckiem długo oczekiwanym i wymodlonym. W młodym wieku stracił rodziców. Idąc za radą Ewangelii rozdał majątek ubogim i pieszo, z kijem podróżnym w ręku udał się na pielgrzymkę do Rzymu. Po drodze we włoskim miasteczku Acquapendante zastał epidemię dżumy. Zatrzymał się tam i usługiwał chorym. W nagrodę za to heroiczne poświęcenie bliźnim miał go Pan Bóg obdarzyć łaską uzdrawiania. Dało mu to sławę świętego.

Róża

Św. Róża - Izabela de Floresy del Oliva - była pierwszą świętą w obu Amerykach, która została kanonizowana. Urodziła się w Limie, stolicy Peru, w 1586 r. Ze względu na czerwone policzki matka nazwała ja Różą. Imię to otrzymała przy bierzmowaniu. Wcześnie zaczęła pracować, by pomóc rodzinie. Zajmowała się hodowlą kwiatów, haftem i szyciem.

Strony