Święci i błogosławieni

Magdalena

Maria, którą nawrócił Jezus i która wraz z Maryją, Jego Matką i św. Janem, była świadkiem Jego ostatnich chwil, została nazwana Magdaleną od miasta Magdali w Galilei, z którego pochodziła. Św. Klemens z Aleksandrii i inni uczeni utożsamiają ją z kobietą, która ze łzami w oczach obmyła stopy Jezusowi. Inni uważają ją za siostrę Marty i Łazarza.
W czasie publicznej działalności Chrystusa szła za Nim wraz z innymi pobożnymi niewiastami. Jej najpierw, przed apostołami, Jezus ukazał się po swoim zmartwychwstaniu.

Maksymilian

Św. Rajmund - Maksymilian Kolbe ur. się w 1894 r. w Zduńskiej Woli. Lata dziecięce spędził w Pabianicach. W 1910 r. wstąpił do franciszkanów i otrzymał imię Maksymilian. W 1912 r. udał się na studia do Rzymu, gdzie uzyskał dwa doktoraty: z filozofii i teologii. Tam też w r. 1918 przyjął święcenia kapłańskie.

Marcin

Św. Marcin z Tours ur. się na Węgrzech ok. 317 r. Jego ojciec, poganin, pełnił służbę w wojsku rzymskim. Marcin też został żołnierzem i znalazł się wraz z legionami w Galii. Był już wtedy katechumenem. U bram miasta Amiens, dotknięty litością nad nędznym żebrakiem miał mu dać połowę swej opończy. Następnej nocy ujrzał we śnie Chrystusa odzianego w połowę tej opończy, który do aniołów mówił: To Marcin okrył mnie swoim płaszczem.

Marek

Św. Marek Ewangelista w księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan, Dzieje Apostolskie wspominają go jako „Jana zwanego Markiem”, syn Marii, która prawdopodobnie była właścicielką domu, w którym odbyła się Ostatnia Wieczerza. Był uczniem św. Piotra. Jego Ewangelia - napisana w Rzymie w języku greckim dla ludów nawróconych na chrześcijaństwo - jest wiernym echem katechezy św. Piotra. Marek ze swoim krewnym Barnabą towarzyszył św. Pawłowi w jego I podróży misyjnej. Przebywał na Cyprze i w Antiochii. Podczas dłuższego pobytu w Rzymie należał do bliskiego otoczenia św.

Maria Goretti

Urodziła się w Corinaldo koło Ankony 16 października 1890 r. w ubogiej, wiejskiej rodziny. Jako sześcioletnie dziecko otrzymała sakrament bierzmowania z rąk kardynała Juliusza Boschi (1896), a 29 maja 1902 r. przystąpiła do Pierwszej Komunii św. Kiedy miała 10 lat, umarł jej ojciec. Marysia pocieszała mamę: "Odwagi, mamusiu! Bóg nas nie opuści!" Pobożne dziewczę brało często różaniec do rąk, modląc się o spokój duszy ojca. Maria pomagała matce i opiekowała się rodzeństwem.

Marta

Św. Marta była siostrą Marii i Łazarza, z którymi mieszkała w Betanii, miasteczku położonym ok. 3 km na wschód od Jerozolimy. Rodzina cieszyła się ogólnym szacunkiem. Byli, jak wiadomo z Ewangelii, przyjaciółmi Chrystusa, który często bywał u nich gościem.

Matylda

Św. Matylda - królowa - była córka Teodoryka, potomka Widukinda saskiego. Jako dziecko została umieszczona w klasztorze w Erfurcie. Tam opiekowała się nią jej babka, ksieni owego klasztoru, która została mniszką po śmierci swego męża. Św. Matylda nauczyła się szycia; rozwinęła w sobie zamiłowanie do pracy, modlitwy i pobożnych lektur. Opuściła klasztor dopiero, gdy rodzice zadecydowali wydać ją za mąż. W 913 r. poślubiła Henryka zwanego Ptasznikiem z powodu zamiłowania do polowania z sokołem. Po śmierci ojca Henryk odziedziczył w 916 r.

Maurycy

Św. Maurycy był dowódcą rzymskiego legionu tebańskiego, który stacjonował na terenie dzisiejszej Szwajcarii i składał się z samych chrześcijan. Przed bitwą cesarz zażądał, aby żołnierze złożyli ofiary bóstwom rzymskim, żeby uprosić ich opiekę. Wówczas Maurycy wraz z legionistami stanowczo odmówił mówiąc: Jesteśmy gotowi walczyć za ojczyznę, gdzie tylko zajdzie tego potrzeba. Jesteśmy również gotowi modlić się do Pana Boga o zwycięstwo. Jednak składać ofiar bożkom nie możemy, gdyż byłoby to bałwochwalstwem. Wtedy cesarz nakazał otoczyć cały legion i zdziesiątkować go.

MIkołaj

Św. Mikołaj, biskup, urodził się w Grecji. Był biskupem Miry (Azja Mniejsza) na początku IV w. W działalności pasterskiej odznaczał się wrażliwością na ludzką biedę i nieszczęście. Swoją pomoc ofiarował dyskretnie lub anonimowo. Uczestniczył w soborze powszechnym w Nicei w 325 r. Postać świętego, mimo braku wiadomości o jego życiu, jest jedną z najbardziej barwnych w hagiografii. Był tematem wielu legend. Jego relikwie od 1087 r. znajdują się w Barii. W XIII w. pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem św. Mikołaja stypendiów i zapomóg.

Mikołaj Tavelić

            Św. Mikołaj Tavelić żył w latach1340 – 1391. Pochodził z Šibenika w środkowej Dalmacji. Jest pierwszym świętym pochodzącym z Chorwacji. W 1365 r. wstąpił do zakonu franciszkanów, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. Odpowiadając na prośbę papieża Grzegorza XI, udał się do Bośni, gdzie przez dwanaście lat pracował jako duszpasterz. Zajmował się m.in. nawracaniem odstępców od wiary. W 1384 r. wraz z trzema współbraćmi zakonnymi – Deodatem i Piotrem z Francji oraz Stefanem z Włoch – udał się do Ziemi Świętej.

Strony