Święci i błogosławieni

Justyn

Św. Justyn urodził się w Palestynie na początku II w. w rodzinie rzymskiej. Od młodości pasjonował się filozofią i problemami ogólnoludzkimi. Przebadał systemy Platona, Arystotelesa, Pitagorasa, Epikurejczyków i modnych wówczas stoików. Czytał tez Pismo św. i przyglądał się życiu chrześcijan. W 33 roku życia przyjął chrzest. Wykorzystując autorytet, jaki sobie zdobył prawością charakteru i głęboka wiedzą św. Justyn zgromadził wokół siebie uczniów i chętnie z nimi prowadził dyskusje na tematy filozoficzne, etyczne i religijne.

Karol

Św. Karol Boromeusz pochodził z rodziny szlacheckiej, ur. się w 1538 r. we Włoszech. Studiował w Mediolanie, a potem w Pawii, gdzie uzyskał doktorat z prawa cywilnego i kanonicznego w 1559 r. Jego wuj, kardynał de Medici, wybrany w tym samym roku na papieża (Pius IV), mianował go kardynałem, a wkrótce po tym arcybiskupem Mediolanu, mimo iż św. Karol nie był jeszcze księdzem. Święcenia kapłańskie i sakrę biskupią przyjął dopiero w 1563 r.

Karolina

Bł. Karolina - dziewica, męczennica, patronka diecezji rzeszowskiej - urodziła się 2.08.1898 r. we wsi Wał - Ruda koło Dąbrowy Tarnowskiej. Pochodziła z rodziny chłopskiej. Rodzice jej mieli niewielkie gospodarstwo. Karolina pracowała z nimi na roli. Była prostą, religijną dziewczyną - apostołowała przez katechizację okolicznych dzieci, propagowała prasę religijną, należała do różnych stowarzyszeń kościelnych, bardzo często korzystała z sakramentów św. Zginęła tragicznie na początku I wojny światowej.

Katarzyna z Bolonii

            Święta Katarzyna z Bolonii, zakonnica, żyła w latach 1413 – 1463.  Urodzona w Ferrarze, w rodzinie patrycjusza, dyplomaty i profesora uniwersytetu w Padwie, od dzieciństwa miała talent do muzyki, malarstwa i poezji. Mając 28 lat, porzuciła beztroskie życie dworskie i wstąpiła do zakonu klarysek w Ferrarze. Od samego początku prowadziła życie pełne ascezy i modlitwy. Najpierw pełniła posługę furtianki, praczki, szwaczki, a także piekła chleb. Po kilku latach została mistrzynią nowicjatu. Kiedy w 1456 r.

Kazimierz

Św. Kazimierza, syna królewskiego, człowieka o wielkim darze współczucia i modlitwy, patrona Wilna i całej Litwy wspomina Kościół katolicki 4 marca.
Urodzony w 1458 r. w Krakowie drugi syn Kazimierza Jagiellończyka, miał wybitnych wychowawców: św. Jana Kantego, Jana Długosza i Filipa Kallimacha. Bóg obdarzył go łaską niezwykłej modlitwy. Chętnie przebywał wśród ubogich dzieląc się swoimi dobrami. Podziwiano powszechnie jego mądrość i dojrzałość. Jan Długosz napisał o nim: “był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności, godnego pamięci rozumu”.

Kinga

Św. Kinga (Kunegunda) ur. się w 1234 r. w węgierskiej rodzinie królewskiej. Od 3 roku życia przebywała na dworze w Ostrzychomiu. Znając tradycje ówczesnego dworu królewskiego na Węgrzech, możemy stwierdzić, że otrzymała pełne i wszechstronne wykształcenie i głęboko religijne wychowanie.

Klara

Św. Klara, duchowa siostra św. Franciszka, przyszła na świat, podobnie jak on, w Asyżu w 1193 r. Od dzieciństwa chciała poświęcić się dla Jezusa Chrystusa. Usłyszawszy o św. Franciszku, zwróciła się do znajomej pobożnej niewiasty, by ją do niego zaprowadziła. Pod wpływem rozmowy ze św. Franciszkiem postanowiła porzucić świeckie życie. W 1212 r. wraz z inną młodą kobietą pojechała do Portiunculi, gdzie z rak św. Franciszka otrzymała habit zakonny.

Klemens

         Klemens I (Rzymski) był trzecim następcą św. Piotra (po Linusie i Klecie), a więc czwartym papieżem. Kierował Kościołem w latach 88 – 97. Mamy niewiele wiadomości o jego życiu; pochodzą one ponadto z wielu tradycji chrześcijańskich. Był synem Faustyna, niewolnikiem pochodzenia żydowskiego. Miał go wyzwolić patrycjusz rzymski, Klemens. Przyszły papież z wdzięczności przybrał sobie jego imię. Według Tertuliana miał być ochrzczony i otrzymać święcenia kapłańskie z rąk Piotra Apostoła – prawdopodobnie znał także św. Pawła.

Krzysztof

Imię pochodzenia greckiego, oznacza: Niosący Chrystusa (Christoforos).

Lidia

Św. Lidia pochodziła z Tiatyry w Azji Mniejszej, słynącej ze swych purpurowych barwników. Zajmowała się sprzedażą purpury w Filippi, w Macedonii, kiedy do tego miasta ok. 55 r. zawitał po raz pierwszy św. Paweł. Św. Lidia była „czcicielką Boga”, jak nazywano pogan nawróconych na judaizm. Pod wpływem nauk św. Pawła razem ze wszystkimi domownikami przyjęła chrzest. Jest to pierwszy zanotowany fakt nawrócenia w Europie.

Strony