Święci i błogosławieni

Jadwiga Królowa

            Jadwiga była trzecią i najmłodszą córką króla Węgier i Polski, Ludwika Andegaweńskiego, i Elżbiety, księżniczki bośniackiej. Urodziła się prawdopodobnie 18 lutego 1374 roku. Rodzice planowali dla Jadwigi małżeństwo z Wilhelmem Habsburgiem. Dzieci połączono warunkowym ślubem (1378), by go dopełnić w ich wieku dojrzałym. W chwili zawarcia ślubu warunkowego Jadwiga miała zaledwie 4 lata.

Jadwiga Śląska

Św. Jadwiga Śląska ur. się ok. 1174 r. na zamku Andechs (Bawaria) z rodziców Bertolda i Agnieszki, hrabiów Andechs, którzy tytułowali się również książętami Meranii, Kroacji i Dalmacji. Miała czterech braci i trzy siostry. Jedną wydano za Filipa, króla Francji, drugą zaś za Andrzeja, króla Węgier (była matką św. Elżbiety), trzecia wstąpiła do klasztoru. Jadwiga mając 12 lat została zaślubiona Henrykowi Brodatemu, księciu wrocławskiemu i polskiemu, któremu w szczęśliwym małżeństwie powiła dwóch synów: Konrada i Henryka oraz trzy córki: Agnieszkę, Zofię i Gertrudę.

Jakub

Bł. Jakub Strzemię żył na przełomie XIV i XV w., pochodził z diecezji krakowskiej, ale rodzina jego osiedliła się we Włodzimierzu na Rusi. Na widowni dziejowej pojawił się jako gorliwy franciszkanin, oddany pracy misjonarskiej członek Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa. Była to instytucja misyjna, powstała w łonie dominikanów i franciszkanów, dla działalności misyjnej na Rusi i Mołdawii. Przez jakiś czas piastował urząd gwardiana we Lwowie, a potem wikariusza wspomnianego stowarzyszenia na Ruś i Mołdawię.

Jan Ogilvie

             Święty Jan Ogilvie żył w latach 1579 – 1615. Pochodził ze Szkocji. Urodził w Keith, w rodzinie protestanckiej. Podczas studiów filozoficznych i teologicznych w Louvain, Ratyzbonie i Ołomuńcu przeżył nawrócenie na katolicyzm. W wigilię Bożego Narodzenia 1599 r. wstąpił do jezuitów w Brnie. Święcenia kapłańskie przyjął w Paryżu w 1610 r. Po kilku latach starań uzyskał zgodę przełożonych, aby udać się na misje do rodzinnej Szkocji. Był to czas panowania Jakuba I Stuarta i trwały prześladowania katolików. Jan Ogilvie jako żołnierz Watson dotarł do Edynburga.

Jerzy

Św. Jerzy - żołnierz i męczennik - pochodził z Liddy. Prawdopodobnie zginął śmiercią męczeńską podczas prześladowań za panowania cesarza Dioklecjana Nikomedyjskiego z początkiem IV w. Kościół grecki nazywa św. Jerzego „wielkim męczennikiem”, a jego dzień jest jednym z największych świąt. O jego wstawiennictwo proszono zwłaszcza przed bitwą, bo podanie głosi, że był żołnierzem. Za panowania pierwszych królów normandzkich wybrano go patronem Anglii - do dziś czerwony krzyż św. Jerzego na białym tle stanowi flagę Anglii, a król Edward III wprowadził okrzyk bojowy Św.

Joanna

Św. Joanna d’Arc - patrona Francji - ur. się w 1412 r. Rodzice, pracowici i pobożni chłopi, mieszkali w ubogiej wiosce w Lotaryngii. Już jako mała dziewczynka twierdziła, że słyszy głosy; według niej byli to św. Michał, św. Katarzyna i św. Małgorzata, którzy do niej przemawiali. Początkowo głosy zwracały się do niej i przemawiały dość zagadkowo, stopniowo zaczęły się wypowiadać coraz konkretniej; w maju 1428 r. zakomunikowały, że ma udać się do króla Francji i pomóc mu odzyskać królestwo.

Jolanta

Bł. Jolanta Helena - księżna, wdowa, zakonnica - ur. się ok. 1244 r. w Ostrzyhomiu jako ósme dziecko króla węgierskiego Beli IV. Z najbliższej rodziny błogosławionej aż 4 osoby dostąpiło chwały ołtarzy: obie jej siostry - św. Kinga i św. Małgorzata Węgierska, ciotka - św. Elżbieta i stryjenka - bł. Salomea.

Józef

Uroczystość św. Józefa, oblubieńca Maryi, przybranego ojca Jezusa, patrona ojców obchodzi Kościół katolicki 19 marca.
Św. Józef był mężem Maryi i przybranym ojcem Pana Jezusa. Choć przez karty Ewangelii „przechodzi” on jako postać milcząca, nie zostało zapisane ani jedno słowo Józefa, jednak w pierwszych latach życia Jezusa odgrywa on pierwszoplanową rolę. Jemu anioł wyjaśnia tajemnicę wcielenia Syna Bożego, nakazuje ucieczkę wraz z Rodziną do Egiptu a następnie, po śmierci Heroda, powrót do Nazaretu.

Julia

Św. Julia ur. się w 1751 r. we Francji. Od dzieciństwa odznaczała się wyjątkową inteligencją i pobożnością. Mając 14 lat złożyła śluby czystości; potem zaczęła pracować, żeby zapewnić środki utrzymanie rodzinie, która straciła wszystko i popadła w ruinę. Rok 1773 odmienił całe jej życie, w tym bowiem roku usiłowano zamordować jej ojca, co wywołało u niej ogromny wstrząs. Nie poddała się jednak i nadal prowadziła życie głęboko duchowe, energicznie walcząc przeciwko terrorowi zapoczątkowanemu przez jakobinów w dniach Rewolucji Francuskiej.

Strony