Święci i błogosławieni

Cezary

Św. Cezary ur. się w 470 r. w Galii w dobrej galijsko - rzymskiej rodzinie. Skończywszy 20 lat wstąpił do klasztoru w Lerynie. W 500 r. został arcybiskupem Arles. Nie porzucił jednak surowego trybu życia, który prowadził w zakonie. Odegrał wybitną rolę w kościelnej administracji południowej Galii. Za jego rządów Arles osiągnęło godność biskupstwa prymasowskiego w Galii. Św. Cezary zorganizował swoją diecezję, ukształtował i ustalił pozycję kleru. Gorliwie bronił Kościoła przeciwko herezjom. Na polecenie papieża przewodniczył kilku synodom. Był cenionym kaznodzieją.

Cyprian

Św. Cyprian urodził się w Kartaginie w Afryce, gdzie jego ojciec był wybitnym senatorem. Zdobywszy gruntowne wykształcenie, Cyprian został profesorem retoryki w rodzinnym mieście. Prowadził raczej rozwiązłe życie, ale nawrócił się pod wpływem kazań kapłana o imieniu Cecylian. Rozpoczął wówczas w odosobnieniu pokutę za grzechy i stał się człowiekiem cnotliwym. Otrzymał święcenia kapłańskie. W 248 r. został biskupem Kartaginy. W ciągu 10 lat wiele dobrego zrobił na tym stanowisku.

Czesław

Prawie całe jego życie zakonne było związane z Wrocławiem. Urodził się w 1175 r. w Kamieniu Podolskim. Do zakonu dominikanów miał wstąpić jeszcze za życia św. Dominika - w 1220 r. sam święty miał go przyjąć i nałożyć mu zakonny habit. Wraz z pierwszymi dominikanami po złożeniu ślubów bł. Czesław opuścił Italię i udał się do Krakowa. Na czele tej pierwszej grupy Polaków, synów duchowych św. Dominika, stał św. Jacek On też polecił bł. Czesławowi, aby udał się do Pragi, i przydał mu kilku towarzyszy. W taki sposób błogosławiony stał się ojcem rodziny dominikańskiej w Czechach.

Dominik

Św. Dominik Savio urodził się w 1842 r. we Włoszech. Żył zaledwie 15 lat, ale zdążył osiągnąć wysoki stopień świętości. Był uczniem św. Jana Bosko, z którym współpracował m.in. przez założenie Towarzystwa pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia. Pomimo, że życie św. Dominika płynęło w ubóstwie, pracy i cierpieniach, przepełniała go radość i pogodna świętość. Jest prawdziwym wzorem dla młodzieży.

Edmund

Bł. Edmund Bojanowski ur. się w 1814 r. w wiosce Grabonóg w Wielkopolsce w rodzinie ziemiańskiej. Ze względu na wątłe zdrowie uczył się w domu pod kierunkiem prywatnych nauczycieli. Miał zainteresowania humanistyczne i spore zdolności literackie. Początkowo studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie w Berlinie, ale choroba płuc zmusiła go do powrotu do kraju. W 1838 r. w wieku 24 lat zamieszkał w Grabonogu. Tutaj rozpoczął się dla Bojanowskiego nowy okres życia. Skoncentrował swoje zainteresowania na trzech dziedzinach: oświaty ludu wiejskiego, wychowania młodzieży i miłosierdzia.

Edward

Św. Edward - król, wyznawca, patron Anglii - ur. się ok. 1003 r. w Islip koło Oksfordu. Wstąpił na tron Anglii w wieku 39 lat, słynąc z wielkiej pobożności. Jako król cieszył się miłością i szacunkiem swoich poddanych. Otaczał opieką ubogich, chorych i ułomnych. Tryb życia bardziej mniszy niż królewski dał mu przydomek „wyznawca”. Zmarł w 1066 r. Pochowany w katedrze witminsterskiej, którą ufundował, w kaplicy mieszczącej się za głównym ołtarzem. Kanonizowany przez papieża Aleksandra III w 1161 r. Od XIV w. główny patron Anglii oraz angielskich królów. W ikonografii św.

Elżbieta

Św. Elżbieta Portugalska ur. się w 1271 r. w Saragossie. Jej ojcem był król Aragonii Piotr III. Imię otrzymała po ciotce, św. Elżbiecie Węgierskiej, którą kilkanaście lat wcześniej kanonizował papież Grzegorz IX.

Faustyna

Św. Faustyna Kowalska (1905-1938).Na skraju wioski Głogowiec, w domu Marianny i Stanisława Kowalskich przez dziesięć lat oczekiwano na narodziny pierwszego dziecka. Potem przyszło na świat dziesięcioro, a trzecim z kolei była dziewczynka, której na chrzcie świętym w kościele parafialnym w Świnicach Wareckich nadano imię Helena.
Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, bo choć uczyła się dobrze naukę musiała przerwać po trzech klasach, aby w szkolnej ławie zrobić miejsce młodszym dzieciom.

Filip

Św. Filip - apostoł i męczennik - pochodził z Betsaidy nad jeziorem Galilejskim. Uczeń Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa zostaje jednym z dwunastu jego uczniów. Wspominają go Ewangelie: kiedy do Mistrza przyprowadza Natanaela, podczas rozmnożenia chleba, gdy Grecy pragną spotkać Jezusa oraz na Ostatniej Wieczerzy. Jego dalsze dzieje nie są zapisane. Tradycja podaje , że głosił Ewangelię w Azji Mniejszej (Turcja) i tam został umęczony.

Franciszek

Św. Franciszek ur. się w Asyżu w 1182 r. Był synem zamożnego kupca. Jako młody człowiek odznaczał się wrażliwością, lubił poezję i muzykę. Ubierał się dość ekstrawagandzko. Był to czas jego beztroskiego życia. Podczas zbrojnego konfliktu między Asyżem a Perugią w walce dostał się do niewoli. Prawie roczny pobyt w więzieniu poważnie nadwerężył jego zdrowie. Po powrocie do domu ciężko zachorował. Wówczas powziął zamiar zmiany życia. Nie był on jednak trwały. W 1205 r. uzyskał ostrogi rycerskie i udał się na wojnę, prowadzoną pomiędzy Fryderykiem II a papieżem.

Strony