Święci i błogosławieni

Augustyn

Św. Augustyn ur. w 354 r. w Tagaście (dziś Algier) w Afryce. Mimo, że matka Monika, była wzorem pobożności, jako młody człowiek prowadził rozwiązłe życie. Ponadto został wyznawcą sekty manichejczyków. Niestety, ojciec poganin nie ograniczył ani swobody młodzieńca, ani nie miał właściwego wpływu na jego poglądy. Począwszy od 370 r. Augustyn studiował w Kartaginie. W roku następnym zmarł jego ojciec, przyjąwszy przedtem chrześcijaństwo.

Barbara

(gr. Barbara -cudzoziemka, nie mówiąca po grecku) Poniosła śmierć męczeńską w 306 r. w Nikomedii. Według starego podania była piękną córką bogatego poganina Dioskura z Heliopolis w Bitynii. Ojciec wysłał ją na naukę do Nikomedii. Tam zetknęła się z chrześcijaństwem. Prowadziła korespondencję z wielkim filozofem i pisarzem Orygenesem z Aleksandrii. Pod jego wpływem przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. Ojciec dowiedziawszy się o tym, pragnąc wydać ją za mąż i złamać opór dziewczyny, uwięził ją w wieży. Jej zdecydowana postawa wywołała w nim gniew tak wielki, że ją zabił.

Barnaba

         Barnaba urodził się na Cyprze w żydowskiej rodzinie. Jego właściwe imię brzmiało Józef, ale Apostołowie dali mu przydomek Barnaba. Według Klemensa Aleksandryjskiego i Euzebiusza Barnaba miał należeć do grona 72 uczniów Pana Jezusa. Był krewnym św. Marka Ewangelisty, dlatego św. Paweł nazywa go kuzynem Ewangelisty (Kol 4, 10). Barnaba zapewne razem ze św. Pawłem przybył do Jerozolimy, aby u stóp Gamaliela, znanego rabina - uczonego żydowskiego, pogłębić swoją wiedzę w zakresie religii mojżeszowej.

Bazyli

Św. Bazyli Wielki - ojciec i prawodawca życia zakonnego na Wschodzie - ur. się w Cezarei Kapadockiej w 329 r. Oboje rodzice i czworo spośród dziesięciorga rodzeństwa zostało zaliczonych w poczet świętych. Uczęszczał do szkół w Cezarei, Konstantynopolu i Atenach, gdzie w 352 r. poznał św. Grzegorza z Nazjanzu. Wkrótce potem otworzył szkołę dla retorów w Cezarei i zaczął praktykować prawo. W końcu postanowił zostać zakonnikiem i w Poncie założył klasztor, którym kierował przez 5 lat. Był autorem słynnej reguły zakonnej, która okazała się najtrwalsza na Wschodzie.

Benedykt

Św. Benedykt - patriarcha zachodniego życia zakonnego - ur. się w Nursji, w środkowych Włoszech ok. 480 r. W młodym wieku, zrażony rozpustnym życiem w stolicy, uszedł z Rzymu, gdzie był na studiach i żył w samotnej pustelni pod Subiaco. Osiadły niedaleko tego miejsca pustelnik, św. Roman, pouczył go o ascezie chrześcijańskiej.

Bernadetta

Św. Bernadetta Soubirous ur. się w 1844 r. w Lourdes. W 14 roku życia była świadkiem 18 objawień Najświętszej Maryi Panny w grocie massabielskiej pod Lourdes. Objawienia nakazały jej ujawnić silną moc ozdrowieńczą, którą Matka Boża przez swoją obecność nada źródłom w Lourdes. Objawienia te potwierdziły też prawdę o Niepokalanym Poczęciu NMP. W 1866 r. Bernadetta wstąpiła do zgromadzenia Szkolnych Sióstr Miłosierdzia Notre Dame w Nevers; dwanaście lat potem złożyła śluby wieczyste. Współcześni podziwiali jej pokorę i autentyczność jej świadectwa o ukazaniu się Matki Bożej.

Bogumił

Bł. Bogumił - biskup i pustelnik - pochodził ze znakomitego rodu rycerskiego Leszczyców. Przyszedł na świat ok. 1135 r. O rodzicach błogosławionego dokumenty milczą, nie są także znane bliższe okoliczności wstąpienia Bogumiła do klasztoru cystersów. W 1186 r. został powołany na biskupa w Poznaniu, a w roku następnym został arcybiskupem w Gnieźnie. Tak szybka kariera wskazuje, że błogosławiony musiał wyróżniać się niezwykłymi zaletami ducha. Bł.

Bolesława

(słwiańskie - ciesząca się dużą sławą) Bł. Bolesława Lament ur. się w 1862 r. w Łowiczu w wielodzietnej rodzinie rzemieślniczej. Po ukończeniu gimnazjum i szkoły krawieckiej otworzyła własny zakład. Wkrótce jednak zmieniła plany życiowe i wraz z młodszą siostrą wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi. Po złożeniu ślubów była wychowawczynią dziewcząt w internatach zgromadzenia, instruktorką krawiectwa oraz nauczycielką w szkołach podstawowych. W 1893 r. opuściła zgromadzenie w poszukiwaniu własnej drogi życiowej. Po nagłej śmierci ojca w 1894 r.

Brygida

(od celtyckiego brig - siła, cnota, męstwo)
Św. Brygida - dziewica i patronka Irlandii - Ur. się ok. 450 r., z rodziców ochrzczonych przez św. Patryka., już od dzieciństwa okazywała oznaki świętości. Legenda głosi, że prosiła Boga, aby zabrał jej urodę, by mogła uniknąć małżeństwa i podążać za swym powołaniem religijnym. Ale kiedy otrzymała welon dziewictwa od św. Mela, wróciła jej uroda.

Błażej

Św. Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej. Był lekarzem. Porzucił jednak swój zawód i poświęcił się życiu na pustyni skąd został wezwany na biskupstwo do Sebasty. Za prześladowania cesarza Licyniusza schronił się w górskiej pieczarze, skąd nadal kierował diecezją. Ktoś jednak doniósł o miejscu jego kryjówki. Święty został aresztowany i uwięziony. W lochu więziennym umacniał ludzi w wierze. Tam też miał cudownie uleczyć syna pewnej kobiety, któremu ość przebiła gardło i nie chciała z niego wyjść, grożąc uduszeniem. Na pamiątkę tego wydarzenia w dniu św. Błażeja błogosławi się gardła.

Strony