24.XII.2017 r. – IV Niedziela Adwentu

          1.Dziękuję pp. Zając ze Skierd za choinki do naszej kaplicy i kościoła. Bóg zapłać. Dziękuję również  wszystkim, którzy pomagali przy ubieraniu choinek, i szopki, za posprzątanie kaplicy i kościoła na święta. Bóg zapłać.

          1.a. W imieniu p. Adama Krzyżanowskiego i organizatorów spotkania wigilijnego dla mieszkańców naszych miejscowości w Suchocinie dziękuję wszystkim, którzy w zeszłą niedzielę przyjęli zaproszenie i w tym spotkaniu uczestniczyli.

         2. Dziś wigilia. Msze Św. o godz. 10.00 i 11.30. Nie ma Mszy Św. o godz. 16.00. Zachowajmy tradycyjny post w ciągu dnia (aczkolwiek nie ma grzechu, jeśli ktoś dzisiaj jadł potrawy mięsne, mamy IV niedzielę adwentu). Natomiast wieczerza wigilijna powinna być postna.  Wieczerzę Rozpocznijmy od przeczytania fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa. Znajduje się on na początku 2 rozdziału Ewangelii Łukasza. Następnie odmówmy wspólnie Ojcze nasz i dzieląc się opłatkiem składajmy sobie dobre życzenia. Siedząc przy stole – śpiewajmy kolędy. Pasterka – o północy w kościele. Od godz. 23.30 będziemy śpiewać kolędy, a przed samą pasterką podzielimy się tradycyjnie opłatkiem. W I dzień świąt – 25.XII. Msze Św. o godz. 10.00 i 11.30. Nie będzie Mszy św. o godz. 16.00.

         3. We wtorek – 26.XII. – święto św. Szczepana – pierwszego męczennika. Msze św. jak w niedzielę – o godz. 10.00, 11.30 i 16.00.

         4. Są jeszcze świece wigilijne rozprowadzane przez Caritas w cenie 5 zł. – przy drzwiach. Można także zaopatrzeć się w opłatki, które są wyłożone przy ołtarzu.

         5. Od środy – 27 grudnia rozpocznie się wizyta duszpasterska – zwaną kolędą. Jej celem jest spotkanie kapłana z rodzinami, wspólna modlitwa, poświęcenie i błogosławieństwo dla domu i rodziny. Program kolędy jest następujący:

27.12. – w środę, od godz. 10.00 – ul. Mazowiecka od pierwszych numerów – od Jabłonny – do lasu i domy w lesie, oraz ul. Storczykowa i ul. Jaśminowa;

28.12. – w czwartek – od godz. 10.00 – ul. Mazowiecka – od lasu do ul. Golfowej i ul. Golfowa,

29.12. – w piątek – ul. Mazowiecka – od godz. 10.00 – od Skierd do ul. Malwowej i ul. Malwowa.

30.12. – w sobotę – od godz. 10.00 – ul. Mazowiecka od ul. Malwowej do Golfowej

Składane ofiary są przeznaczone na nasz kościół.

Dalszy program kolędy zostanie podany w przyszłą niedzielę.

         6. Msze Św. w tygodniu w czasie kolędy codziennie o godz. 7.00, a w soboty o 18.00.

         7. W soboty o godz. 7.00 panowie ze Wspólnoty mężczyzn śpiewają Godzinki ku czci Matki Bożej. Zapraszamy wszystkich do wspólnego śpiewu ku czci M. Bożej.

         8. Intencje Mszy Św.: w poniedziałek – 25.XII. – Uroczystość Bożego Narodzenia – Pasterka – 0.00 – w int. parafian, - godz. 10.00 - + Barbarę i Zbigniewa Golba, Antoninę i Hieronima Brzezińskich, Barbarę i Jerzego Sołodowskich, Helenę Dukalską, godz. 11.30 - + Andrzeja Więch w 6 m-c od śm, w poniedziałek - 26. XII. – godz. 10.00 - + Wacława Liwskiego w 29 rocz. śm. i Kazimierę Liwską, - godz. 11.30 – + Stefana Pełkę, Tadeusza Komorowskiego, - godz. 16.00 - + Mariannę Affek, od środy do piątku – godz. 7.00 – greg + Krzysztofa Skuza, w sobotę po Godzinkach – godz. 7.30 - + Krzysztofa Skuza, godz. 18.00 - + Urszulę Sikora w 8 m-c od śm., w niedzielę – 31.XII. – godz. 10.00 - + Krzysztofa Skuza, godz. 11.30 – + Wiktorię i Stanisława Rosik, Mariannę i Franciszka Pełka, godz. 16.00 – + Waldemara Łabędź