1.X.2017 – XXVI Niedziela zwykła

          1.Dziękuję państwu, którzy wczoraj sprzątali kościół. Dziękuję za kwiaty. Bóg zapłać. Na stoliku z gazetami leży lista na sprzątanie kościoła w kolejne soboty. Proszę o wpisywanie się.

         2. Dziękuję za wszystkie ofiary złożone w minioną niedzielę na tacę na budowę naszego kościoła. Zostało złożone 4 400 zł.  Za wszystkie ofiary składamy serdeczne podziękowania. Bóg zapłać.

         3. W dzisiejszą niedzielę – 1.X. spotkanie przed I Komunią Św. dla rodziców i dzieci z kl. III. Msza Św. o godz. 11.30, a po Mszy Św. spotkanie. Dzieci otrzymają różańce.

         4. Dziś po Mszy Św. o godz. 16.00 i nabożeństwie różańcowym spotkanie dla młodzieży z kl. II i III gimnazjów przed sakramentem Bierzmowania.

         5. W dzisiejszą niedzielę rozpoczął się miesiąc październik – w Kościele poświęcony jest on modlitwie różańcowej. Nabożeństwa różańcowe będą codziennie po Mszy Św. We wtorki po Mszy Św. o godz. 7.00, w pozostałe dni tygodnia po Mszy Św. o godz. 18.00, w niedziele po Mszy Św. o godz. 16.00. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej, tym bardziej, że o tę modlitwę bardzo prosi Matka Najświętsza w licznych swoich objawieniach. Dzieci zapraszamy na różaniec szczególnie w poniedziałek, środę i piątek. Dla dzieci jest przewidziany konkurs związany z różańcem. Dzieci będą zbierać na specjalnych kartkach pieczątki w poniedziałek, środę i piątek. Dla wszystkich dzieci uczestniczących w nabożeństwach różańcowych są przewidziane nagrody. Kartki, na których będą zbierane pieczątki leżą na stoliku z gazetami,  można zabrać wychodząc ze Mszy Św.

         6. Msze Św. w tygodniu – we wtorek o godz. 7.00. W pozostałe dni tygodnia o godz. 18.00.

         7. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza Św. o godz. 18.00. Spowiedź od godz. 17.30. Zapraszam do comiesięcznej spowiedzi. Od godz. 10.00 w piątek odwiedzę z Komunią Św. ludzi chorych i w podeszłym wieku w domach.

         8. W sobotę – 7.X. – w całej Polsce jest organizowana akcja pod nazwą różaniec do granic. Ideą tej akcji jest opasanie całej Polski modlitwą różańcową. Wzdłuż całej granicy Polski będzie odmawiany różaniec w intencji ojczyzny. Udział w tej akcji i wyjazd w określone miejsca wzdłuż granicy już zgłosiło ponad milion osób. W parafiach w tym czasie będzie prowadzona modlitwa różańcowa. U nas – 7. X. o godz. 14.00 będzie nabożeństwo różańcowe, a po nim Msza Św. W sobotę nie będzie Mszy Św. o godz. 18.00

         9. W przyszłą niedzielę w całej Polsce będziemy przeżywać dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Po Mszach Św. będą zbierane ofiary do puszki na stypendia przyznawane przez Fundację Nowego Tysiąclecia młodzieży zdolnej pochodzącej z ubogich rodzin. Po Mszy  Sw. o godz. 11.30 będzie program słowno – muzyczny organizowany przez Urząd Gminy poświęcony Św. Janowi Pawłowi II. Na koniec koncertu przewidziane są papieskie kremówki z Wadowic.

            10. Intencje Mszy Św. w najbliższym tygodniu: we czwartek – 5.10. – godz. 18.00 – + Grażynę Kluczyńską, w piątek – 6.10. – godz. 18.00 – + Zofię Lewis, w sobotę 7.10. – godz. 13.00 – w 80 rocz. urodzin Mieczysławy, ok. 14.30 – + Stanisława Kulpa, w niedzielę – 8.10. – godz. 10.00 – + Ryszarda Świątko w 21 rocz. śm., Teresę Kordowską z okazji imienin, - godz. 11.30 – + Mieczysława Rosika w 14 rocz. śm. i zm. z rodz. Rosików, - godz. 16.00 – + Zofię i Stefana Zadrożnych