Modlitwy za młodzież

         Wielki przed Bogiem obrońco wiary świętej i sławny Męczenniku w obronie prawdy, św. Andrzeju, racz z tą samą gorliwością wspierać nas swymi modłami w niebie, z jaką pracowałeś dla zbawienia dusz bratnich na ziemi. Ty, któryś był wzorem młodzieży w młodości swojej, uproś skuteczną łaskę młodzieży naszej, by, zawróciwszy z manowców i wirów świata, weszła na drogi ewangeliczne, drogi mądrości i prawdy. Wstaw się skutecznie do Boga, o święty Męczenniku, za społeczeństwem katolickim, które tak bardzo odstępuje od zasad wiary św., tej wiary, za którą ty tyle cierpień, a  wreszcie śmierć samą poniosłeś. Uproś nam tę łaskę, by społeczeństwo nasze okazało, że jest prawdziwie katolickim w życiu i w czynach. Wzbudź wśród nas przyczyną swoją wiernych naśladowców Twoich, którzy by jak Ty odważnie i mężnie szli w ogień prześladowania i cierpień za ginącymi w błędach duszami, by je oświecać i wskazywać im drogę prawdy i zbawienia. Uproś nam, o święty kapłanie, żarliwych i świątobliwych kapłanów, którzy by nie kładli granic gorliwości i poświęcenia się około zbawienia ludzkiego. Amen.