Jasełka

st. 6 2017

Schola i ministranci pod kierunkiem p. Joasi Wielądek przygotowali koncert kolęd z elementami jasełek.

Przedstawienia - w sobotę - 7. I. 2017 r. - godz. 19.00,

                       - w niedzielę - 8. I. 2017 r. - godz. 17.00

Z A P R A S Z A M Y