Bierzmowanie

kw. 18 2017

Egzamin dla kandydatów do sakramentu bierzmowania;

- dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych - 19 i 20 kwietnia (środa - czwartek) od 18.30 do 19.30,

- dla uczniów gimnazjum  - 24 i 27 kwietnia (poniedziałek i czwartek) od 18.30 do 19.30.

Jeśli komuś nie pasuje termin, można się umówić na inny.

Materiał do egzaminu:

- modlitwy z pacierza,

- informacja o patronie, którego imię kandydat sobie wybiera,

- materiał ze skrypciku

Na egzamin przynosimy ze sobą metrykę chrztu (jeśli jeszcze nie została dostarczona), zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na lekcje religii, imę i nazwisko świadka bierzmowania