Rzymskokatolicka

Parafia św. Andrzeja Boboli w Rajszewie

Dekret o odwołaniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej

16 czerwca 2021 roku

D E K R E T

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz postanowienia biskupów obecnych na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 r. odwołuję udzieloną dnia 12 marca 2020 r. ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej oraz świątecznej. Osoby, które z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie mogą wziąć udziału w Eucharystii, powinny dołożyć starań, aby – m.in przez lekturę czytań i modlitw mszalnych przewidzianych na dany dzień – wzbudzić w sobie pragnienie Eucharystii (por. Dies Domini, 54).

Eucharystia jest centrum życia Kościoła i to w niej zawiera się całe Jego duchowe dobro, dlatego proszę, aby nasz udział we Mszy Świętej był nie tylko wypełnieniem obowiązku wynikającego z przykazań, lecz także pełnym miłości spotkaniem z Jezusem Chrystusem – Lekarzem naszych dusz i ciał.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Maseczki

Od czwartku – 16.04.2020 obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych (konieczność noszenia maseczek ochronnych). Nakaz ten dotyczy również uczestniczących we Mszy Św., łącznie z asystującymi. Jedynie ksiądz może sprawować Msze Św. i inne czynności duszpasterskie bez maseczki. Natomiast poza Mszą Św. – w kancelarii i wszędzie indziej, podobnie jak wszyscy inni ksiądz podlega tym samym wymogom.

Konferencja o Stefanie kard. Wyszyńskim

Pod poniższym linkiem konferencja ks. dr. hab. Zbigniewa Iwańskiego o ks. kard. Stefanie Wyszyńskim – prymasie tysiąclecia. Warto obejrzeć i posłuchać przed beatyfikacją wielkiego Polaka.

Należy skopiować poniższy adres i wkleić do przeglądarki internetowej – https://itvp.tv/2019/06/10/ks-prof-z-iwanski-wyklad-o-wielkim-prymasie-dla-polonii-norweskiej/

Konto parafialne

Wszystkim dobrodziejom wspierającym budowę kościoła w jakikolwiek sposób – ofiarą, modlitwą czy dobrym słowem składam serdeczne podziękowania.

Bóg zapłać.

Jeśli chciałbyś materialnie wesprzeć budowę kościoła – ofiarę można wpłacić na konto:

86 1140 2004 0000 3102 7508 6595

Parafia rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli

ul. Różana 2, 05 – 110 Rajszew


Parafia Św. Andrzeja Boboli
ul. Różana 2
Rajszew
05-110 Jabłonna
tel: